Els objectius

Els objectius 2018-01-24T10:37:43+00:00

Els objectius

1. Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent a la comarca del Montsià.

2. Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens del territori, inclusiu amb les persones impulsant ocupació decent i respectuosa amb el medi.

3. Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes, que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

1. Impulsar, planificar i reorganitzar les polítiques actives d’ocupació a la comarca del
Montsià.

2. Millorar l’eficiència organitzativa de la xarxa tècnica, així com la qualitat en la prestació
de serveis i la millora contínua.

3. Millorar la credibilitat del Sistema Públic d’Ocupació.

4. Millorar la comunicació i el treball conjunt entre persones i activitat econòmica.

5. Concebre els serveis des de la dignificació de les persones, amb orientació i acompanyament
holístic: personal, acadèmic, laboral, social i psicoemocional.

6. Assegurar i facilitar la transferència de coneixement professional al territori.

7. Assegurar i facilitar la informació d’interès sobre ocupació a les persones.

8. Millorar la presa de decisions estratègiques i operatives sobre ocupació a la comarca.

9. Fixar persones al territori.

10. Retornar persones al territori.

1. Impulsar, planificar i reorganitzar les polítiques actives pel desenvolupament socioeconòmic
del Montsià.

2. Millorar l’eficiència organitzativa de la xarxa tècnica, així com la qualitat en la prestació
de serveis i la millora contínua.

3. Promoure el suport, la diversificació i diferenciació de les activitats industrials amb presència al territori.

4. Promoure un pla de polígons territorial i amb un únic i consensuat model de gestió.

5. Promoure l’atracció d’activitat empresarial.

6. Desenvolupar programes de dinamització econòmica orientats al sector comerç que contemplin la formació, l’ocupació, la cooperació i el foment de projectes col·lectius.

7. Millorar la comunicació i el treball conjunt entre persones i activitat econòmica, a través
de la cooperació i l’emprenedoria.

8. Assegurar i facilitar la transferència de coneixement professional i empresarial al territori.

9. Assegurar i facilitar la informació d’interès sobre activitat econòmica i social a les empreses.

10. Millorar i facilitar la presa de decisions estratègiques i operatives sobre desenvolupament
empresarial del territori.

11. Fixar empreses qualitatives al territori.

12. Dissenyar un sistema d’indicadors que mesurin l’avaluació i impacte de les accions realitzades.

13. Ser un referent al territori en atenció i suport a les empreses, a través de la qualitat i
prestigi dels serveis.

14. Impulsar el treball conjunt entre el sector públic, el privat i la comunitat educativa en el desenvolupament socioeconòmic territorial.

1. Identificar i recollir tots els actius culturals i naturals del territori per a incloure’ls a la formació educativa.

2. Formació en creixement personal, professional, esportiu, de salut, d’idiomes i altres, (gratuït i de qualitat).

3. Educar en la salut, no com a manca de malaltia, sinó com a cultura de vida saludable
en tot el cicle vital d’una persona.

4. Implicar tota la comunitat i institucions territorials en l’educació d’infants i joves.

5. Definir les competències clau des del territori i impulsar un model educatiu basat en els punts forts i febles del nostre territori.

6. Treballar de manera transversal i competencial.

7. Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions, que inclogui l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada pels actors de l’acord territorial.

8. Consensuar un acord explícit de treball conjunt entre espai públic, comunitat educativa
i activitat econòmica.

9. Impulsar des de baix i de manera transversal la cooperació com a valor clau de la comunitat
territorial.

10. Impulsar transversalment l’educació emocional, posant especial èmfasi en famílies, alumnat i professorat.

11. Impulsar una perspectiva conjunta d’ocupació, professionalització i educació.

12. Fomentar l’esperit crític des del punt de vista constructiu.

13. Participació dels infants i joves en la redefinició de l’espai, esdevenint així actors i protagonistes, no solament de les metodologies educatives, sinó dels escenaris on s’esdevenen.

1. Impulsar els esforços en els idiomes i la mobilitat internacional (el cens d’estudiants
com a eina per a identificar-ho).

2. Impulsar l’educació per projectes a les escoles com a metodologia.

3. Impulsar l’aprenentatge com aquell que contempla holísticament el coneixement humanístic: perspectiva lingüística, perspectiva artística, perspectiva emocional, tecnològica, perspectiva històrica, perspectiva ètica, etc.

4. Dissenyar la formació de manera personalitzada, en funció dels dons i singularitats de cada persona (CIMN).

5. Impulsar la formació qualitativa de professionals ben preparats, en la visió vers el procés educatiu, els rols i metodologies per una escola lliure, basada en el potencial de la persona, enlloc del potencial del coneixement.

6. Incorporar noves metodologies més pedagògiques i centrades en l’aprenentatge lliure.

7. Consensuar el model educatiu en totes les etapes i dimensions a nivell territorial.

8. Fomentar la relació família-escola.

9. Promoure un model educatiu basat en l’escola lliure.

1. Impulsar la taula de concertació de tota la comunitat educativa, institucions i teixit
productiu i associatiu per a garantir un pla educatiu innovador inclusiu al territori.
Aneu a la barra d'eines